Kredyt walutowy czy złotowy?

Niemal 2/3 kredytów udzielonych na polskim rynku w ubiegłym roku to kredyty walutowe (pozostałe to kredyty złotowe).

Dlaczego zarabiając i dokonując płatności w polskim złotym, tj. w walucie obowiązującej na terytorium kraju, w którym żyjemy i pracujemy, decydujemy się zaciągać kredyty walutowe i ponosić w związku z tym ryzyko wynikające z możliwości wahań kursów walut obcych? Odpowiedź wydaje się prosta...

Najbardziej istotnym powodem przewagi kredytów walutowych nad kredytami złotowymi jest różnica w ich oprocentowaniu. W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej kredytobiorca korzysta z oprocentowania niższego w porównaniu z kredytem złotowym i spłaca niższą miesięczną ratę.

Należy jednak podkreślić, że w Polsce tzw. kredyty walutowe, to najczęściej de facto kredyty indeksowane do walut obcych. Nie oznacza to, że bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy środki z kredytu w konkretnej walucie, np. we frankach szwajcarskich i umawia się z nim na spłatę w tej walucie. W walucie obcej określony zostaje stan zadłużenia oraz wysokość rat. Wypłata kredytu oraz sama spłata odbywa się natomiast w PLN. Kwota kredytu zostaje przy wypłacie przeliczona na PLN wg kursu walutowego. Podobnie dzieje się ze spłatami. Warto wiedzieć, że kredyt zaciągamy (wypłata następuje) po kursie kupna waluty (niższym), a jego spłata odbywa się po kursie sprzedaży (wyższym). Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem jej sprzedaży to tzw. spread. Dokładne określenie spreadu w momencie zaciągnięcia kredytu nie jest możliwe.

Warto dodać, że banki stosują różne spready. Znaczna różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty działa na niekorzyść klienta, ponieważ wpływa na podrożenie kosztów obsługi kredytu. Dlatego też przy wyborze kredytodawcy warto zwrócić uwagę na ten element i porównać tabele kursowe banków.

Zaciągając kredyt walutowy kredytobiorca ponosi ryzyko kursowe. Oznacza to, że rata kredytu w walucie może po przeliczeniu na PLN podlegać wahaniom, w zależności od aktualnego kursu tej waluty. Czynnikiem mającym decydujący wpływ na spadek atrakcyjności kredytów walutowych może być osłabienie złotego (deprecjacja).

Przykład:

Zaciągamy kredyt we frankach szwajcarskich w wysokości 150000 PLN na 20 lat przy oprocentowaniu na poziomie 3% w skali roku. Miesięczna rata spłaty tego zobowiązania wyniesie 831,90 PLN, co stanowi równowartość 332 CHF przy kursie 2,5 PLN za 1 CHF. W wyniku osłabienia polskiego złotego (deprecjacji) w stosunku do franka szwajcarskiego 1 CHF może kosztować 3 PLN. Tym samym miesięczna rata spłat w wysokości 332 CHF po przeliczeniu po nowym kursie CHF wyniesie 996 PLN, a więc co miesiąc będziemy musieli zapłacić o 164 PLN więcej.

Analitycy finansowi prognozują stabilną pozycję polskiej waluty w stosunku do walut obcych. Wpływa na to wiele czynników. Wśród nich najczęściej wymienia się rozwój gospodarki, przepływ środków z Unii Europejskiej oraz napływ inwestycji bezpośrednich. Przewidywania co do stabilności polskiej waluty pozwalają sądzić, że utrzyma się przewaga kredytów walutowych nad złotowymi polegająca na ich niższym oprocentowaniu. Na atrakcyjność kredytów walutowych może jednak wpłynąć wiele innych czynników i dlatego przy wyborze waluty należy przyjąć także negatywne scenariusze. Ich wystąpienie mogłoby spowodować, że oprocentowanie kredytów złotowych i walutowych zrównałoby się.

Taki efekt może przynieść wspomniane już powyżej osłabienie złotego (tzw. deprecjacja), czy dalsze cięcia stóp procentowych. Spowodowałoby to obniżenie oprocentowania kredytów złotowych, a w efekcie zbliżenie ich oprocentowania do oprocentowania kredytów walutowych. Takie same konsekwencje (zrównanie oprocentowania kredytów walutowych i złotowych) mogłoby też mieć przyjęcie przez Polskę harmonogramu przystąpienia do strefy euro. Przed wprowadzeniem euro konieczne jest wprowadzenie mechanizmu usztywnienia kursów walutowych. W efekcie następuje większe powiązanie kursów walut krajowych i obcych, co sprawia, że zredukowane zostanie do minimum ryzyko kursowe.

Kolejnym czynnikiem prowadzącym do spadku atrakcyjności i dostępności kredytów walutowych w efekcie wzrostu ich oprocentowania mogą stać się ograniczenia w ich udzielaniu.

Jeśli zastanawiasz się jaki kredyt wybrać w złotych czy też w innej walucie skorzystaj z poniższego kalkulatora Expandera:

Kredyt złotowy czy walutowy?
Dodano: 2007-07-11
Wasze Opinie (liczba komentarzy: 4)
Jarek [2008-12-06 15:28:30]
Dostaniesz równowartość 110 tys. PLN po aktualnym kursie. Tak wiec LEPIEJ !!!!! brać transzę po większym kursie franka bo wtedy zadłużasz się na mniejszą kwotę w przeliczeniu na franki. Np: - 110 000 PLN / na franka po kursie 2.00PLN da Ci zadłużenie we frankach wysokości 55 000 - 110 000 PLN / na franka po kursie 2.35PLN da Ci zadłużenie we frankach wysokośc 46 808,51 różnica przy twojej kwocie ( 110 000 PLN ) i kursie ( 2,35PLN - 2,00PLN = 0,35PLN ) wyniesie wiec 55 000 - 46 808,51 = 8 191,49 franków w różnicy zadłużenia wobec banku na tej jednej transzy. pozdrawiam szczęściarza ( ja brałem na razie po średnim kursie 2,10 tobie wychodzi 2,175 )
Drapi [2008-12-06 15:27:59]
Witam wszystkich. Mam pytanie do was drodzy forumowicze... Wziąłem z żoną kredyt w wysokośći 220tyś na 30 lat indeksowany kursem franka szwajcarskiego. Kiedy wypłacono nam I transzę w kwocie 110 tyś zl (kurs franka wynosił wówczas 2zl) nasze zadłużenie we frankach wynosiło 55 tyś franków, teraz chcemy wziąść kolejną transzę w wysokości 110tyś i w związku z tym mam pytanie czy przy obecnym kursie franka około 2,35 zl - przeliczając kwotę II transzy kredytu 110tyś zl po w/w kursie moje zadłużenie będzie wynosić 46800 franków ( plus oczywiście wcześniejsze zadłużenie) ???? czyli podsumowując , bo nie wiem czy dobrze kombinuję - dla kredytobiorcy w moim przypadku lepiej brać transze jak kurs franka idzie w górę , im wyższy kurs frank tym lepiej wówczas uruchamiać transzę - czy jednak nie...???
Emmil [2008-11-09 20:54:27]
Chciałem wziąć kredyt, lecz teraz to nie jest dobry czas... ale nic teraz w sprawie kredytu nie zrobię.
Anka [2007-07-11 02:48:47]
ja zaciągnęłam kredyt w chf i jak narazie nie narzekam.

Tanie kredyty i pożyczki bankowe
Copyright © 2007 - 2017 Portal-Kredytowy.pl