Wybieram kredyt hipoteczny
1. Na co można przeznaczyć kredyt?

Kredyt mieszkaniowy umożliwia Ci:

* zakup mieszkania lub domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej
* przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności
* remont lub modernizację mieszkania bądź domu.
* budowę mieszkania lub domu z deweloperem czy spółdzielnią mieszkaniową
* budowę lub rozbudowę domu prowadzoną przez Generalnego Wykonawcę lub systemem gospodarczym na działce budowlanej należącej do Ciebie
* rozbudowę lub modernizację domu.
* wykończenie mieszkania bądź domu
* ponownie wykorzystanie środków finansowych wcześniej przeznaczonych na budowę i zakup domu lub mieszkania w celu realizacji Twoich planów inwestycyjnych,
* spłatę innego, mniej korzystnego kredytu mieszkaniowego.

2. Czy mam zdolność kredytową, czyli czy bank pożyczy mi pieniądze?

Weryfikacja zdolności kredytowej zależy przede wszystkim od:

* Osiąganych przez Ciebie dochodów i posiadanego majątku własnego
* Formy zatrudnienia (umowa o pracę na czas określony / nieokreślony)
* Rodzaju działalności gospodarczej, jeżeli takową prowadzisz
* Liczby osób w rodzinie

Jest to zdolność do regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, czyli możliwość spłacenia kwoty kredytu wraz z odsetkami w określonych w umowie terminach. Ocena Twojej zdolności kredytowej obejmuje zarówno obecną, jak też przyszłą sytuację materialną. Zgodnie z prawem bankowym, kredyt uzyskać mogą tylko osoby, posiadające zdolność kredytową. Należy zaznaczyć, że oceny zdolności kredytowej dokonuje bank i nie podlega ona negocjacjom. Dlatego też, ubiegając się o kredyt, musisz się liczyć z tym, że bank będzie określał Twoją zdolność kredytową na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów, potwierdzających stan rodzinny, zatrudnienie i wynagrodzenie. Przy kredytach średnio- i długoterminowych dodatkowo przeprowadza się ocenę sytuacji majątkowej, dochodów i zobowiązań, a także stanu proponowanych zabezpieczeń

3. W jakiej walucie wziąć kredyt?

Kredyt złotówkowy jest przyznawany i spłacany w złotych. Natomiast przy kredytach walutowych jednostką rozliczeniową jest waluta obca - najczęściej euro, dolar amerykański lub frank szwajcarski.

Kredyt walutowy może być skonstruowany na dwa sposoby: przyznawany i spłacany w walucie obcej (rzeczywisty kredyt walutowy) oraz denominowany w walutach obcych. W przypadku kredytu denominowanego, waluta obca jest jedynie zmienną - kredyt jest w niej przyznawany, natomiast kredytobiorca otrzymuje do dyspozycji kwotę w złotych, obliczoną zgodnie z obowiązującym kursem. Podobnie wygląda sytuacja przy spłacie takiego kredytu - bank wylicza kredytobiorcy ratę, przeliczając kwotę wyrażoną w walucie obcej na złote po danym kursie walutowym.

Główną zaletą kredytu złotówkowego jest fakt, że prowadząc działalność w Polsce, w większości przypadków rozliczenia są dokonywane w złotych. Dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie znacznie łatwiej zaplanować przyszłe wydatki związane ze spłatą kredytu. Natomiast za mankament należy uznać wyższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów walutowych - kredyt złotowy oparty jest na stawce WIBOR, natomiast walutowy na LIBOR lub EURIBOR, które są niższe o kilka punktów procentowych.

Jeżeli przewagą kredytu walutowego nad złotowym jest niższe oprocentowanie, to główne niedogodności wiążą się z ryzykiem walutowym - wysokość spłacanej raty kredytowej zależy od kursu walutowego po jakim będzie nabywana waluta w celu uregulowania zobowiązania z tytułu kredytu. Na kurs walutowy ma natomiast wpływ wiele czynników min. polityczne, gospodarcze, jak również nieprzewidywalne (np. katastrofy, klęski żywiołowe), nie tylko mających miejsce w kraju, ale również ogólnoświatowych.

4. Jakie raty wybrać równe czy malejące?

Banki oferują swym klientom możliwość spłaty kredytu w ratach malejących lub równych.
Przy ratach malejących odsetki naliczane są od równomiernie spłacanego kapitału, dlatego też w miarę upływu czasu są one coraz mniejsze.
Przy ustalaniu rat równych płaci się równe raty w całym okresie spłaty, lecz wówczas suma spłaconych odsetek jest wyższa niż w wypadku rat malejących. Z Twojego punktu widzenia wybór określonej metody ma bardzo istotne znaczenie z dwóch głównych powodów:
Twoja zdolność kredytowa liczona jest dla najwyższej raty. Ponieważ przy wyborze rat malejących obciążenie na początku spłaty kredytu jest wysokie, znacznie obniża to zdolność kredytową, a tym samym kwotę kredytu, o który możesz się ubiegać.

Jeśli zdecydujesz się na spłatę kredytu z zachowaniem rat równych, zwiększysz swoją zdolność kredytową, lecz zapłacisz więcej odsetek. Wynika to z metody przyjętej do ich naliczania, która zakłada w początkowej fazie przeznaczenie większych środków na spłatę odsetek, przez co kapitał spłacany jest wolniej.

5. Na jaki okres wziąć kredyt?

Kredyty hipoteczne z reguły są kredytami długoterminowymi spłacanymi najczęściej przez 20 lat. Im dłuższy jest okres kredytowania tym mniejsza jest miesięczna rata spłaty kredytu. A tym samym niższe jest miesięczne obciążenie dochodów rodziny. W zależności od Banku, może ale nie musi być pobrana opłata za wcześniejszą spłatę. Samemu można regulować czas spłaty swojego kredytu w zależności od swojej sytuacji finansowej. Coraz więcej banków umożliwia wcześniejsze spłacenie kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

6. Zobacz, jakie są opłaty ukryte w kredycie

- za rozpatrzenie wniosku
Większość banków udzielających pożyczek zrezygnowała już z pobierania opłaty za rozpatrzenie wniosku o przyznanie kredytu. Te, które jeszcze tego nie zrobiły inkasują od 50 do 150 zł. Trzeba jednak bardzo uważać na firmy i instytucje finansowe. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzić jak wysokie pobierają opłaty. Zdarza się tak, że są bardzo wysokie. Tak postępują nieuczciwe firmy, które kuszą bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem - najniższym na rynku. To od razu powinno nam wydać się podejrzane. Znane są takie przypadki, że firma pobierała wysokie opłaty za rozpatrzenie wniosków, a potem wszystkie odrzucała. Jedną z nich zajmuje się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

- opłata za wycenę
Bank może stosować dwa rodzaje wycen:

a) wycenę zewnętrzną przeprowadzaną na zlecenie Banku przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.
b) wycenę wewnętrzną przeprowadzaną przez pracownika Banku.

Wycena nie zawsze jest konieczna, niekiedy bank przyjmuje, że wartość nieruchomości jest taka sama jak cena wskazana w umowie przedwstępnej sprzedaży.

- prowizja
Największym obciążeniem jest prowizja za udzielenie kredytu. I to na nią trzeba zwracać uwagę w pierwszej kolejności.

Pożyczkodawcy często rezygnują także z dodatkowych opłat związanych z kredytem. GE Bank Mieszkaniowy proponuje na przykład kredyt bez opłat. W takim przypadku trzeba się jednak ubezpieczyć od utraty pracy (2 proc. kwoty kredytu).

- ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Banki zazwyczaj nie pożyczają całej kwoty na zakup mieszkania, czy domu. Zwykle żądają wkładu własnego - najczęściej około 20 procent. Coraz częściej jednak zaczynają kredytować zakup nieruchomości nawet do 95 procent jej wartości. Ale wówczas wymagają ubezpieczenia tzw. "niskiego wkładu własnego". A to koszt rzędu nawet tysiąca złotych. O szczegóły należy zapytać więc doradcę w banku.

- ubezpieczenie kredytu do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej
W księdze wieczystej, którą sąd prowadzi dla nieruchomości

- opłata za wcześniejszą spłatę
Kosztowna jest także wcześniejsza spłata zadłużenia. Zwykle kosztuje to około 1 proc. spłacanej kwoty. Nie robią tego Kredyt Bank, Bank BPH oraz MultiBank. Obciążone opłatami są również wydłużenia okresu spłaty pożyczki oraz wycena mieszkania kupionego na wtórnym rynku.

źródło: Money.pl
Dodano: 2007-08-04
Wasze Opinie (liczba komentarzy: 0)

Tanie kredyty i pożyczki bankowe
Copyright © 2007 - 2017 Portal-Kredytowy.pl