Każdy może zajrzeć do księgi
Zanim kupisz nieruchomość, powinieneś zajrzeć do księgi wieczystej. Tam uzyskasz informacje, czy do mieszkania nie ma roszczeń oraz czy będziesz musiał przepuszczać sąsiada przez swoją działkę. Księga wieczysta to rejestr wszelkich ważnych zdarzeń w historii nieruchomości. Z niej dowiadujemy się, kto był właścicielem obiektu, kto użytkownikiem wieczystym, kto i od kogo pożyczył pieniądze, zabezpieczając swój dług tą nieruchomością, ustanawiając hipotekę na rzecz wierzyciela.

Księgi wieczyste są jawne i każdy może do nich zajrzeć. Obejmuje je zasada rękojmi wiary publicznej, co oznacza niepodważalność zapisów w tych księgach.

Wpisuje się do nich różne prawa do nieruchomości, np. służebności. Może to być prawo do korzystania z drogi przechodzącej przez cudzy grunt. W księdze wieczystej może też być wpisane prawo dożywocia. Mimo że nieruchomość ma właściciela, ktoś inny może mieć prawo w niej mieszkać dożywotnio.

Księgę wieczystą może założyć dla nieruchomości osoba uprawniona - właściciel lub użytkownik wieczysty. Ale może też to zrobić wierzyciel, a więc ten, kto ma roszczenie.

Księga składa się z czterech działów:
- Dział I: Oznaczenie nieruchomości - tu wpisuje się dane pochodzące z ewidencji gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości.
- Dział II - tu wpisuje się właścicieli.
- Dział III - tu wpisuje się ograniczone prawa rzeczowe, prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości.
- Dział IV - tu wpisuje się hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki. Księgi wieczyste prowadzone są w specjalnych wydziałach ksiąg wieczystych przy sądach rejonowych. Notariusz nie powinien sporządzić aktu notarialnego bez aktualnego wyciągu z ksiąg wieczystych.


źródło: Rzeczpospolita/ Nieruchomości, 16.10.2006
Dodano: 2007-08-11
Wasze Opinie (liczba komentarzy: 0)

Tanie kredyty i pożyczki bankowe
Copyright © 2007 - 2017 Portal-Kredytowy.pl