Banki nadal bardzo hojne
Najwięcej pieniędzy na mieszkanie można dziś pożyczyć w GE Money Banku oraz w Banku Millennium, i to bez względu na to, czy o pożyczkę stara się młody człowiek ze średnimi dochodami, czteroosobowa rodzina czy para po pięćdziesiątce

Zapytaliśmy banki, ile maksymalnie mogą udzielić kredytu mieszkaniowego w trzech konkretnych przypadkach. Z nadesłanych ofert wynika, że poszczególne banki są gotowe udzielić tej samej rodzinie nawet dwukrotnie większego kredytu niż konkurencja. Np. czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci w wieku szkolnym, ze średnim miesięcznym dochodem netto 6000 zł, może uzyskać, w zależności od banku, od 400 do 790 tys. zł. Z kolei osoba samotna, której średni miesięczny dochód wynosi netto 2500 zł, może liczyć na kredyt w wysokości od 160 do 300 tys. zł. Natomiast 50- latkom, których średni miesięczny dochód netto wynosi 5000 zł, banki udzielą od 275 do 464 tys. zł. Jeden bank zaoferował im nawet pożyczkę na 40 lat, a inne na 30 (oczywiście z ubezpieczeniem na życie), aby, wydłużając okres kredytowania, uzyskać jak największą zdolność kredytową.

Z czego jeszcze wynikają różnice? Banki stosują własne metody wyliczenia zdolności kredytowej. Wszystkie jednak jako podstawę do wyliczeń przyjmują te same dochody osoby starającej się o kredyt. Nieobojętna jest także jej sytuacja majątkowa czy pozycja zawodowa. Od podstawy wynagrodzenia odliczane są stałe wydatki kredytobiorcy, np. na czynsz, szkołę, przedszkole, utrzymanie samochodu, a także wszelkie udzielone poręczenia, inne kredyty, posiadanie linii debetowych w ROR czy saldo z kart kredytowych. Wysokość kredytu zależy też od liczby osób w rodzinie, gdyż po odliczeniu wszystkich wydatków na tzw. życie na jedną osobę powinno przypadać od 300 do 1000 zł dochodu miesięcznie, w zależności od banku. Na zdolność kredytową wpływa także wiek kredytobiorcy, rodzaj zabezpieczenia kredytu oraz wysokość wkładu własnego.

Jest kilka sposobów na podwyższenie zdolności kredytowej, a co za tym idzie, kwoty kredytu. Podstawowy to dłuższy okres kredytowania. Wiąże się on oczywiście z zapłaceniem większych odsetek od kredytu. Nie ma natomiast wpływu na wielkość prowizji czy formy zabezpieczenia.

Rozłożenie spłaty kredytów w dłuższym okresie czasu wpłynie na zmniejszenie raty kredytowej i zwiększenie zdolności kredytowej. Na przykład: decydując się na kredyt w PLN w wysokości 200 tys. zł o oprocentowaniu 6 proc., w przypadku spłacania go przez dziesięć lat (w ratach równych), miesięczna rata kredytowa wynosić będzie - 2220,41 zł, przez 20 lat - 1432,86 zł, przez 30 lat - 1199,10 zł, a przez 40 - 1100,43 zł.

Mniejsza rata kredytu daje możliwość otrzymania większego kredytu. Dodatkowym argumentem na wydłużenie okresu kredytowania, nawet jeśli możemy spłacać większe raty, jest poczucie bezpieczeństwa (np. w razie utraty dodatkowych możliwości zarobku) - zawsze łatwiej jest spłacić niższą ratę.

Takie rozwiązanie jest także dogodne w przypadku nierównomiernych wpływów na rachunek. Możemy wtedy odpowiednio nadpłacać kredyt lub spłacać tylko ratę. Niestety, wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z opłatami. W większości banków mechanizm pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jest podobny - opłata pobierana jest przez okres pierwszych trzech - pięciu lat i stanowi 1 - 2 proc. nadpłacanej kwoty (w zależności od banku).

Na wysokość kredytu wpływa także rodzaj spłacanych rat - większą zdolność można uzyskać, wybierając raty równe niż malejące. W przedstawianych przykładach różnice sięgają: w przypadku rodziny czteroosobowej - od 100 do 150 tys. zł, osoby samotnej - od 30 do 50 tys. zł, a przy dwuosobowej rodzinie - od 70 - 100 tys. zł.

Zdolność kredytowa zależy także od waluty, w jakiej jest udzielony kredyt. Według zasad wynikających z rekomendacji S, czyli zaleceń Komisji Nadzoru Bankowego dotyczących dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, od 1 lipca 2006 r. banki zobowiązane zostały do obliczania na nowych zasadach zdolności kredytowej klienta. Muszą przyjąć założenie, że stopa procentowa dla kredytu walutowego jest równa co najmniej stopie procentowej dla kredytu złotowego, a kapitał kredytu jest większy o 20 proc. W związku z tym wiele banków udziela znacznie niższych kredytów w walucie obcej niż w złotówkach.

Są też banki, gdzie wysokość udzielonego kredytu zależy od miejsca zamieszkania. W Kredyt Banku najniższy kredyt otrzymają osoby zamieszkałe w Warszawie, a najwyższy w miastach niewojewódzkich. W Banku BPH na wyższe kredyty mogą liczyć mieszkańcy miast do 10 tys. osób. W Banku Millennium oraz w BOŚ także najniższy kredyt otrzymają osoby zamieszkałe w Warszawie.

Anna Ogonowska-Rejer

źródło: Rzeczpospolita.pl, 06.08.2007
Dodano: 2007-09-10
Wasze Opinie (liczba komentarzy: 0)

Tanie kredyty i pożyczki bankowe
Copyright © 2007 - 2017 Portal-Kredytowy.pl