Prawie milion Polaków nie spłaca kredytów na czas
Blisko milion Polaków ma problem z terminową spłatą kredytów. Dla banków oznacza to ryzyko utraty ponad 5 miliardów złotych - wynika z raportu InfoMoniotra Biura Informacji Gospodarczej.

Liczba osób, które zalegają z płatnością zobowiązań finansowych powyżej 60 dni sięgnęła blisko 950 tys., a łączna kwota zaległych płatności na rachunkach tych osób wyniosła 4,9 mld zł w sierpniu tego roku. Zaległe zobowiązania dłużników wynikają zarówno z niespłaconych kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, opłat leasingowych, jak i opłat za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie.

Statystyczny klient podwyższonego ryzyka to mężczyzna w wieku 31 - 40 lat, którego zaległe zobowiązania wynoszą 5 tysięcy złotych. Najwięcej niewywiązujących się w terminie ze swoich zobowiązań kredytobiorców jest na Mazowszu i Śląsku.

Prezes Związku Baków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla, że nie wszyscy trudni klienci banków mają kłopoty finansowe. Jego zdaniem - część z nich celowo nie wywiązuje się ze swoich zabowiązań w terminie, aby w ten sposób dłużej obracać pieniędzmi.

- Należności zagrożone w pierwszym kwartale tego roku przekroczyły 23,8 mld zł w samym tylko sektorze bankowym. Ich udział spadł w stosunku do końca 2006 roku do 5,0 proc. z 5,4 proc.. Mamy więc do czynienia z poprawą jakości należności, ale jest ona głównie spowodowana wysoką dynamiką wzrostu należności ogółem - powiedział Pietraszkiewicz.

Dodał, że spadek kredytów zagrożonych jest też w dużej mierze efektem wykorzystywania przez banki takich źródeł informacji, jak rejestr ZBP, zawierający 945 tys. negatywnych informacji gospodarczych o konsumentach i 16,5 tys. przedsiębiorcach, danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej.

źródłem informacji zawartych w raporcie o nierzetelnych dłużnikach są Biuro Informacji Kredytowej, posiadające dane z ponad 36 mln rachunków kredytowych, należących do 16 mln klientów oraz baza własna InfoMonitora BIG, zawierająca ponad 100 tys. negatywnych informacji gospodarczych o konsumentach i przedsiębiorcach.

Jak poinformował prezes InfoMonitora BIG Mariusz Hildebrand, od stycznia do lipca tego roku biuro udostępniło prawie 600 tys. raportów i z każdym miesiącem ich liczba rośnie. W maju było to 87,8 tys., w czerwcu 101,9 tys., a w lipcu 125,4 tys. raportów.

Autorzy raportu InfoMoniotra BIG podkreślają jednak, że blisko 90 procent uczestników obrotu gospodarczego w Polsce terminowo spłaca swoje zobowiązania.

źródło: Gazeta.pl Gospodarka, 20.08.2007
Dodano: 2007-10-11
Wasze Opinie (liczba komentarzy: 0)

Tanie kredyty i pożyczki bankowe
Copyright © 2007 - 2017 Portal-Kredytowy.pl